Internationale Vrouwendag

Een thema-avond over Vrouwen in conflictgebieden, met aandacht voor de rol van vrouwen: Slachtoffers Daders Oplossingen Wat hebben vrouwen eigenlijk met oorlog te maken? Zijn vrouwen dan altijd alleen maar slachtoffers? Wat hebben vrouwen met vrede en veiligheid te maken? Wat heeft oorlog met gelijkheid tussen mannen en vrouwen te maken? Over deze uitgangspunten laten vier gastsprekers hun licht schijnen: …

Amnesty Collecte

Wij collecteren, want wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Amnesty zet zich in voor vrijheid en een rechtvaardige wereld voor iedereen. Om dit te kunnen doen is er wel geld nodig en daarom collecteren we elk jaar. Vanwege corona zal de jaarlijkse collecte volledig digitaal plaatsvinden. Net als bij de Wright for Rights actie is dat anders dan anders, maar het kan …