Welkom bij WP Modelsite 3 Fotoshow

Een Amnesty Internetgroep Benevolent Amnesty 2.0 site

Welkom op de WP Modelsite 3 Fotoshow van de Amnesty Internetroep. Deze modelsite toont op de startpagina een aantal foto’s van de laatste berichten. Ook worden op de startpagina de laatste 3 berichten als BLOG weergegeven. Op de overige pagina’s wordt het Zijmenu van het thema getoond. Naast Pagina’s zijn Berichten dus een belangrijk onderdeel van de site. Zie voor een uitgebreidere beschrijving de pagina WP Modelsite 3 Fotoshow.

De AI WP Fotoslider bestaat sinds 2021, en geeft plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International. Klik op bovenstaande knoppen voor meer informatie over onze groep. Klik hier als je lid wilt worden van Amnesty International of een bijdrage wilt leveren. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft.

Amnesty richt zich daarbij met name  op het recht op leven en  bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en  meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International:

  •  afschaffen van de doodstraf
  •  uitbannen van marteling
  •  stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of  politieke groeperingen
  •  vrijlaten van alle mensen die vastzitten, alleen vanwege hun mening of overtuiging
  •  tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst,  geslacht  of seksuele oriëntatie